You are currently viewing BADANIE NEUROLOGICZNE – JAK WYGLĄDA, CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?

BADANIE NEUROLOGICZNE – JAK WYGLĄDA, CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ?

Badanie w gabinecie neurologicznym może być odbierane przez pacjenta jako skomplikowane badanie lekarskie, a pewne elementy są postrzegane jako dziwne lub śmieszne.

            Badanie może odbywać się w pozycji siedzącej lub leżącej (w zależności od stanu pacjenta).

Zaczynamy od oceny stanu przytomności, zdolności do kontaktu. Zwykła obserwacja pacjenta od momentu wejścia do gabinetu dla neurologa jest bardzo istotna i potrafi dużo wnieść do badania.

Sprawdzamy uwagę i koncentrację przez wymienienie dni tygodnia od końca, liczenie od 20 do 1

Ocena pamięci krótkotrwałej polega na zapamiętaniu zestawu słów a potem ich odtwarzanie po kilku minutach. Czasem przy zgłaszaniu problemów z pamięcią i koncentracją pacjent może zostać poproszony o narysowanie zegara. W trakcie rozmowy badana jest mowa.

            Ocena nerwu II (wzrokowego) obejmuje ocenę reakcji źrenic na światło oraz ostrości i pola widzenia.

Ruchy gałek ocznych pozwalają na zbadanie nerwu III (okoruchowego), IV (bloczkowego) i VI (odwodzącego).

Nerw V (trójdzielny) jest nerwem czuciowym (dotyk, ból, temperatura). Te wrażenia dotyczą twarzy i przedniej cz.jamy ustnej.

Celem badania nerwu VII (twarzowego) jest ustalenie niedowładu, który może być widoczny w spoczynku lub podczas ruchu.

Badanie n.VIII (przedsionkowo-ślimakowego) skupia się głównie na słuchu.

Grupa nerwów zaangażowana w artykulację mowy to: nerw IX (językowo-gardłowy), nerw X (błędny), nerw XII (podjęzykowy).

Nerw XÎ (dodatkowy) pełni dwie główne funkcje: unoszenie barku oraz obracanie głowy. Badamy siłę z jaką wykonywane są te ruchy oraz płynność ruchu.

            Kolejnym krokiem jest badanie siły mięśniowej, napięcia mięśni i koordynacji. Obserwacja chodu i postawy pacjenta także jest elementem badania neurologicznego.

Oceniamy odruchy głębokie (ścięgniste) z kończyn górnych i dolnych poprzez uderzenie młotkiem. Na koniec badamy czucie dotyku, bólu, temperatury i wibracji.

To takie podstawowe badanie neurologiczne, które opiera się na obserwacji pacjenta a potrafi więcej nam powiedzieć o chorobie niż badania obrazowe.

Dodaj komentarz